17 februari 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Om de haft tillträde till mitt råd,
hade de förkunnat mina ord… (Jer 23:22)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med mig när jag nu seglar ut på trons hav med den Helige Andes vind i seglen, men innan vi ger oss iväg ska jag be om hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en önskan om att du, genom din Ande, ska ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar så att det budskap som du vill ha framfört också blir förmedlat på rätt sätt. Amen.”

När jag bad för den här stunden som jag brukar göra, så slog jag upp min bibel och mina ögon fastnade då på inledningen till profeten Nehemjas bok. Han talar där om hur han fick reda på att Jerusalems murar var nedrivna och portarna uppbrända. Han bekände också Israels synder när de inte lydde befallningarna som Gud gav dem genom Mose. Nehemja citerar också Guds löfte till Mose där Gud sa:
”Om ni syndar ska jag sprida ut er bland alla folk, men om ni vänder tillbaka till mig och följer mina lagar, ska jag föra er tillbaka till Jerusalem, även om ni blivit förvisade bort till de mest avlägsna delar av världen. Jerusalem är nämligen den plats jag har utvalt för att visa min makt och härlighet” (5 Mos 30:8-10 - Levande Bibeln).
Jag vet inte om du som lyssnar nu, upplever detsamma som jag, nämligen att det finns en likhet inför den här texten jag nu läste om hur Israel vände sig bort från sin Gud och den sekulariserade gudsfrånvända väg som vårt folk i Sverige tyvärr har slagit in på.

MUSIK

Murarna är nedrivna och portarna är uppbrända, stod det om Jerusalem. När det gäller vårt eget land, så upplever jag att ’den kristna trons murar’ är nedrivna och att ’våra hjärtans portar’ är uppbrända. Precis som med Israels folk gäller det här givet-vis inte alla, men tyvärr tillräckligt många för att åtminstone jag själv ska bli väldigt orolig för att Guds beskydd över vårt land ska börja brista. Missledda av sina ledare är svenska folket ovilligt att bekänna sin tro på den ende sanne Guden. Ledare som försöker bli populära genom att vara ’liberala’ i stället för att undervisa klart om Guds väg. Och det beror inte alls på okunnighet om den ’rätta vägen’ för den finns kristall-klart redovisad i bibeln, den urkund för den kristna tron som inte väjer för några mänskliga felsteg, missgärningar eller missgrepp utan tar upp dem i Guds ljus. Bibeln, böckernas bok, är den enda sanna vägledningen för mänskligt liv på jorden, därför att den är inspirerad av Gud själv, alltings Skapare och Upprätthållare.

Det är verkligen katastrofalt att tvingas konstatera hur landets ledning och makthava-re inte för ett ögonblick på allvar tycks inse sambandet mellan den kristna tron som grundval för mänsklig vandel - och landets välfärd. Finns det verkligen ingen i regering och riksdag som kan stå upp och tala om sanningen, till klar vägledning för hur landet ska styras och människornas hopp och förtröstan ska återföras genom Guds försorg och ingenting annat?

MUSIK
 
Finns det ingen enda klok och intelligent människa som återigen kan vägleda vårt svenska folk efter de Guds lagar som genom Ansgar -Nordens apostel- tände hoppet om en ljus framtid och välgång, för över 1000 år sedan (i verkligheten 1170 år).
Som medborgare i Sverige blir man bestört över att de som makten haver i ett s.k. ’kristet’ land inte bättre tar vara på den skatt av kristen tro, etik och moral som jag ändå är övertygad om finns på djupet i många, många människors hjärtan. Men hot och våld tillåts att breda ut sig liksom missbruk av allsköns droger och annan smörja, som bara för en enda sak med sig och det är MISÄR.
Jag vet inte om jag har uppfattat situationen fel men det verkar som om alltför många har gett upp. Polisen är det ingen mening att vända sig till, tycker man - för de saknar resurser sägs det. Jag tror att det som de verkligen saknar är klara direktiv från högre ort om att stävja all form av våld och brottslighet var och hur den än uppträder. Och det räcker inte heller att skrika på polis så fort någonting inte fungerar som man önskar. Men, som jag ser det, är detta en följd av att staten under många år tagit ifrån medborgarna deras egna rättigheter och skyldigheter och i stället försökt agera dadda för folk från vaggan till graven. Då är det inte så enkelt att -när det börjar gå snett- ändra på alltsammans och få alla att börja uppträda med ansvar igen för vad de håller på med. Börja på daghemmen där barnen finns... om inte föräldrarna i hemmet vill eller kan uppfostra sina egna barn. Det är ju där allting har sin början. Men då måste också lagstiftningen justeras så att vanligt folk vågar huta åt barn och ungdomar när de inte uppför sig ordentligt, utan att själva fördenskull vara rädda för att bli anmälda, åtalade och dömda.

MUSIK

Precis som man måste korrigera barn när de inte själva förstår att de bär sig felaktigt åt, så måste man tydligen också korrigera vuxna människor eftersom de vuxit upp helt utan regler för mänsklig samlevnad, eller drogat sig i ett försök till flykt från verkligheten.
Nu är det inte alls min mening att sitta här och agera som någon sorts besserwisser, utan det jag vill ha sagt är att om vi inte allesammans i tid försöker rätta till vårt liv och leverne, så finns det tyvärr bara en väg och den leder utför. Under tiden får vi givetvis höra alla möjliga glåpord av de liberala falangerna, som nästan alltid vill låta allting ha sin egen gilla gång, utan att ta itu med avarter i samhället, av vilket slag de vara må. Ett sekulariserat och dekadent samhälle där allting är tillåtet eller inte beiv-ras på ett radikalt och lättbegripligt sätt för den som betett sig fel, varken med hänsyn till liv, lem eller personliga ägodelar, kommer ofelbart att gå under i sin egen dypöl.
Det är i det perspektivet man ska se 10 Guds bud och den kristna trons praktiska verklighet. Först i den enskildes hjärta och samvete. Sedan i familjen och som en följd av detta - i samhället i stort.
Guds nåd är varje morgon ny - jag är mycket medveten om det! Annars hade jag själv varit mycket illa ute. Men det betyder ändå inte att Gud ser mellan fingrarna med vad som helst eller hur länge som helst. Gud är mycket långmodig och har en stor fördragsamhet med mycket av mänsklig okunnighet, felaktiga beteenden och levnadssätt. Men när det inte längre är frågan om okunnighet utan om uppsåtliga och medvetna synder och brott mot Guds bud och all mänsklig anständighet, då är Guds tålamod på upphällningen.

MUSIK

Tyvärr tror jag personligen att vi börjar närma oss den punkten då Guds tålamod börjar ta slut, och jag känner en förtvivlan i mitt innersta över vad som kan komma att hända. Jag kan inte hjälpa att jag tänker på Sodom och Gomorra och vad som hände med folket och de båda städerna på Gamla Testamentets tid (1 Mos 19).
Bibeln hänvisar ofta till Sodoms och Gomorras förstöring som symbol för strängheten i Guds domar (Jer 49:18), och aposteln Petrus säger att dessa städer har gjorts till ”ett varnande exempel för kommande tiders ogudaktiga människor” (2 Pet 2:6). Det är allvarsord att noga betänka för oss som lever nu. Guds arm är inte kortare nu än på Abrahams tid och ondskan är lika verklig nu som då. När måttet är rågat så finns det tyvärr ingen återvändo. Gud hjälpe oss!
Jag tänker på Jesu ord när han klagade över Jerusalems obotfärdighet: ”Jerusalem, Jerusalem” sa han ”du som dräper profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta har jag inte velat församla dina barn, likasom hönan församlar sina kyckling-ar under sina vingar! Men ni har inte velat” (Luk 13:34). ”NI HAR INTE VELAT!” sa Jesus. Han sa inte: ’Ni har inte kunnat!’ Nej, det var på viljan det berodde. Man ville inte lyssna till det budskap som Jesus kom med. Trots att det var ett budskap direkt från himlens Gud - men det hjälpte inte. Det förmedlades genom en sann människa - Jesus Kristus. Och andra människor lyssnar man ju inte på - eller hur? Att han också samtidigt var sann Gud det förstod bara några få av Jesu närmaste. Så gick det som det gick. Jerusalems murar blev nedrivna, portarna uppbrända och hela Israels folk blev tillfångataget och fört till Babel, precis som profeterna hade förutsagt. Men ingen ville lyssna!

MUSIK

Det är inte okunnighet som gör att man inte vill lyssna till det kristna budskapet nu heller. Alla har tillgång till bibelns ord om man bara vill. Men man vill inte! Varför inte det då? Nej, därför att man vill gå sin egen väg, precis som det alltid har varit. Ända sedan Adam och Eva inte ville lyda Gud i Edens lustgård. Med människorna på Noas tid var det likadant. Då sände Gud syndafloden eftersom ingen ville göra något gott utan människorna bara gjorde det som var ont. Så när Gud ångrade sig så var det slut med det människosläktet - alla utom Noa och hans familj – 8 personer. Tror du att jag är inne på tanken att Gud ska sända en ny syndaflod? Inte alls! Det kommer aldrig mer att ske. Men det finns ju andra sätt att ’ta hand om  människor’ som inte vill lyda Gud. Och när Gud inte ens skonade sitt eget egendomsfolk, varför skulle han ens överväga att skona Sverige eller dig och mig? Kan du tänka ut någon bra och bärande anledning till det? Jag har ingen uppenbarelse eller annan hög kunskap om vad som kan tänkas hända med vårt land och folk till följd av vår gudsfrånvänd-het. Finns det då ingen utväg eller räddning? Jag vet inte hur Gud tänker, men när jag tänker på det så kommer situationen med profeten Jona osökt upp för mig. Jona var ju profeten som Gud kallade till den stora staden Nineve för att varna folket där, eftersom deras ondska hade kommit upp inför Guds ansikte (Jona 1:2). Men när människorna i Nineve omvände sig, så ångrade Gud också det onda han hade tänkt.
Gud är densamme idag, och våra böner når fram till himlen, till tronsalen, hans råd och Hans hjärta genom fasta och omvändelse från våra onda vägar.

Dagens minnesord: ”HERREN vår rättfärdighet” (Jer 23:6 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 14

 • måndag 30 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje" (Mark 1:11) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är en stund som handlar om personlig kristen tro och en relation med Gud - genom Jesus Kristus. Men innan jag går vidare och tar ytterligare några steg på trons väg, så... Läs mer

 • tisdag 31 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  De som sår med tårar skall skörda med jubel (Ps126:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om personlig tro på Jesus Kristus, och en relation med Gud den Allsmäktige, himlens och jordens Skapare. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och... Läs mer

 • onsdag 1 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  De som sår med tårar skall skörda med jubel (Ps126:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om personlig tro på Jesus Kristus, och en relation med Gud den Allsmäktige, himlens och jordens Skapare. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och... Läs mer

 • torsdag 2 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Var öppen för varje uppgift som kommer i din väg (Pred 7:19) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp den Levande Bibeln och stannade inför några rader ur den bok som heter ‘Predikaren,. Där står det i det 7:e kapitlet och den 19:e versen: "Var... Läs mer

 • fredag 3 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Förnya i dessa år Dina gärningar (Hab 3:2) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag förbereder mig för en sådan här stilla stund, så ber jag till Jesus och frågar Honom om vägledning, för jag vill så gärna veta om det är något särskilt Han vill ha sagt, och om jag kan förmedla... Läs mer

 • lördag 4 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hans uppgång är så viss som morgonrodnadensÄ(Hos 6:3) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag inleder den här stunden med att läsa några rader om Herren Gud och hans lust till barmhärtighet: "Så låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans... Läs mer

 • söndag 5 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Du såg mig innan jag föddesÄ (Ps 139:16 Ä Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om kristen tro för oss som känner oss ovärdiga i oss själva Ä ibland kanske också besvikna och bittra. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och... Läs mer